Khoa học xã hội 8 bài 15: Khu vực Tây Nam Á và Nam Á

 • 1 Đánh giá

Giải bài 15: Khu vực Tây Nam Á và Nam Á - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 8 trang 106. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Kể tên một số nước ở khu vực Tây Nam Á và Nam Á. Nêu hiểu biết của em về một trong những quốc gia đó (tự nhiên, dân cư, xã hội, kinh tế).

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Khu vực Tây Nam Á

1. Tìm hiểu về vị trí địa lí, giới hạn và đặc điểm tự nhiên

a) Vị trí địa lí, giới hạn

Quan sát hình 1 và bảng 1, hãy:

- Kể tên các quốc gia ở Tây Nam Á. Quốc gia nào có diện tích lớn nhất, nhỏ nhất?

- Xác định vị trí địa lí và giới hạn của khu vực Tây Nam Á:

 • Nằm trong khoảng vĩ độ nào?
 • Tiếp giáp với các vịnh, biển, các khu vực và các châu lục nào?

=> Xem hướng dẫn giải

b) Đặc điểm tự nhiên

Dựa vào kiến thức đã học, quan sát hình 2 và đọc thông tin, hãy hoàn thành bảng sau:

Đặc điểm tự nhiên của khu vực Tây Nam Á

Các yếu tố tự nhiênĐặc điểm
Địa hình
Khí hậu
Sông ngòi
Cảnh quan
Khoáng sản

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu về đặc điểm dân cư, chính trị và kinh tế

a) Đặc điểm dân cư, chính trị

Dựa vào kiến thức đã học, quan sát bảng 1, hình 3 và đọc thông tin, hãy:

 • Tính mật độ dân số trung bình của khu vực Tây Nam Á. Dân cư thường tập trung ở những khu vực nào trong khu vực, tại sao?
 • Cho biết tôn giáo nào là chủ yếu trong khu vực này?
 • Nêu những biểu hiện chứng tỏ tình hình chính trị của khu vực Tây Nam Á đang diễn ra rất phức tạp.

=> Xem hướng dẫn giải

b) Đặc điểm kinh tế

Quan sát hình 4 và đọc thông tin, hãy cho biết:

 • Sự thay đổi trong nền kinh tế của các nước Tây Nam Á.
 • Trình bày đặc điểm ngành kinh tế “xương sống” của nhiều nước ở Tây Nam Á.
 • Tây Nam Á xuất khẩu dầu mỏ đến các châu lục nào trên thế giới.

=> Xem hướng dẫn giải

II. Khu vực Nam Á

1. Tìm hiểu vị trí địa lí, giới hạn và đặc điểm tự nhiên

a) Vị trí địa lí, giới hạn

Quan sát hình 5, hãy:

- Kể tên các quốc gia ở khu vực Nam Á. Quốc gia nào có diện tích lớn nhất?

- Xác định vị trí địa lí và giới hạn của khu vực Nam Á:

 • Nằm trong khoảng vĩ độ nào?
 • Tiếp giáp với các vịnh, biển, các khu vực nào?

=> Xem hướng dẫn giải

b) Đặc điểm tự nhiên

- Địa hình

Quan sát hình 5 và đọc các ô thông tin, hãy giới thiệu về các miền địa hình chính của khu vực Nam Á từ bắc xuống nam.

- Khí hậu

Dựa vào kiến thức đã học, quan sát hình 6 và đọc thông tin, hãy:

 • Cho biết khu vực Nam Á nằm ở trong đới khí hậu nào.
 • Hoàn thành bảng theo mẫu sau để thấy sự phân hóa khí hậu của khu vực Nam Á và cho biết nguyên nhân của sự phân hóa đó.
Địa điểmNhiệt độLượng mưa cả nămHướng gió
Cao nhấtThấp nhấtMùa hạMùa đông

Se-ra-pun-di

Mum-bai

Mun-tan

- Sông ngòi và cảnh quan tự nhiên

Quan sát hình 5, 7, hãy kể tên các sông lớn và các kiểu cảnh quan tự nhiên của khu vực Nam Á.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu dân cư – xã hội và đặc điểm kinh tế

a) Dân cư - xã hội

Dựa vào kiến thức đã học, quan sát hình 8 và đọc thông tin, hãy:

 • Nhận xét về mật độ dân số của khu vực Nam Á so với khu vực Tây Nam Á.
 • Kể tên các tôn giáo chính ở khu vực Nam Á.
 • Nêu một số biểu hiện chứng tỏ tình hình chính trị - xã hội của khu vực Nam Á vẫn còn nhiều bất ổn và cho biết nguyên nhân.

=> Xem hướng dẫn giải

b) Đặc điểm kinh tế

Quan sát bảng 2, đọc thông tin, hãy:

 • Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Ấn Độ. Sự chuyển dịch đó đã phản ánh xu hướng phát triển kinh tế của khu vực Nam Á theo hướng nào?
 • Trình bày những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của Ấn Độ.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Vị trí địa lí khu vực Tây Nam Á có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế - xã hội?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hãy chứng minh: Gió mùa Tây Nam là nguyên nhân chính gây mưa cho Ấn Độ.

=> Xem hướng dẫn giải

D. E. Hoạt động vận dụng, tìm tòi mở rộng

1. Tại sao khu vực Tây Nam Á có vĩ độ tương đương với nước ta nhưng khí hậu lại khô hạn và hình thành nhiều hoang mạc?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Cho biết một số biểu hiện chứng tỏ tôn giáo có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Nam Á.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 385 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8