[KNTT] Giải SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 bài: Trải nghiệm nghề truyền thống

  • 1 Đánh giá

Giải SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 bài 3: Trải nghiệm nghề truyền thống sách "Kết nối tri thức và cuộc sống". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 1: Hãy ghi lại những điều em đã tìm hiểu được về nghề truyền thống mà thầy, cô giáo đã tổ chức cho lớp em tham quan.

Trả lời:

Ví dụ tham quan làng nghề truyền thống gốm Bát Tràng. Qua chuyến đi này em đã tìm hiểu được cách làm sản phẩm từ bước đầu tiên đến khi hoàn thiện một sản phẩm.

Câu 2: Hãy mô tả lại công việc của nghề truyền thống em đã được làm khi trải nghiệm nghề:

- Tên nghề truyền thống

- Công việc em đã tham gia làm

- Cách thức em thực hiện công việc

- Kết quả thực hiện công việc

- Nhận xét của người hướng dẫn em làm công việc của nghề truyền thống

- Cảm nhận và những điều em rút ra được sau khi làm công việc của nghề truyền thống.

Trả lời:

- Tên nghề truyền thống: làm gốm

- Công việc em đã tham gia làm: tạo hình gốm

- Cách thức em thực hiện công việc: dưới sự hướng dẫn của người làm nghề, em đã thực hiện công việc trực tiếp tạo hình thù gốm.

- Kết quả thực hiện công việc: đã tạo hình được chiếc lọ hoa đơn giản.

- Nhận xét của người hướng dẫn em làm công việc của nghề truyền thống: người hướng dẫn nhận xét em làm việc nhanh nhẹn và đúng quy trình làm, tạo hình tốt.

- Cảm nhận và những điều em rút ra được sau khi làm công việc của nghề truyền thống: sau khi làm công việc truyền thống em đã rút ra được cách làm gốm và bài hộc giữ gìn nét đẹp của làng nghề truyền thống.

Câu 3: Hãy điền những thông tin em và các bạn trong lớp đã tìm hiểu, khám phá được về nghề truyền thống vào sơ đồ tư duy sau:

[KNTT] Giải SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 bài: Trải nghiệm nghề truyền thống

Trả lời:

Học sinh tham gia thảo luận và tìm hiểu cùng bạn điền vào sơ đồ.

Câu 4: Sưu tầm, tìm hiểu các thông tin, bài viết, tranh ảnh về một nghề truyền thống khác và điền vào sơ đồ tư duy theo mẫu ở câu 3.

Trả lời:

Học sinh tự sư tầm trên internet, phim ảnh, sách vở.


  • 5 lượt xem