Lời giải bài 2 chuyên đề Vận dụng bất đẳng thức Côsi để tìm cực trị

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Tìm GTNN của biểu thức : .

Bài làm:

Ta có :

Áp dụng bất đẳng thức Cô si cho 2 số ta có :

Vậy Min A = 2 <=>

<=> x = 0.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021