Miền Bắc đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa?

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Trang 152 – sgk lịch sử 9

Miền Bắc đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa?

Bài làm:

Thành tựu về kinh tế:

  • Nông nghiệp: Nhiều hợp tác xã đã đạt mục tiêu 5 tấn thóc một hecta, có nơi còn đạt 6, 7 tấn. Sản lượng lương thực tăng lên cao.
  • Công nghiệp: Khôi phục nhanh chóng các xí nghiệp trung ương và địa phương, tiếp tục các công trình đang làm dở. Các nhà máy thủy điện, than, cơ khí, vật liệu xây dựng…đều phát triển . Sản lượng công nghiệp năm 1971 tăng 142% so với năm 1968.
  • Hệ thống giao thông vận tải, nhất là các tuyến đường giao thông chiến lược bị phá hoại nặng nề khẩn trương được khôi phục.

Thành tựu về văn hóa:

  • Văn hóa, giáo dục, y tế nhanh chóng được khôi phục và phát triển. Đời sống nhân dân ổn định. Một số khó khăn do sai lầm khiếm khyết của ta trong chỉ đạo, quản lí kinh tế và xã hội bước đầu được khắc phục.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9