Mở bài là đoạn nào? Tác giả mở bài theo kiểu trực tiếp hay gián tiếp? Kết bài ở đoạn nào? Tác giả kết bài theo kiểu mở rộng hay không mở rộng

  • 1 Đánh giá

2. Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài sau: Chim công múa (sgk)

3. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

a. Mở bài là đoạn nào? Tác giả mở bài theo kiểu trực tiếp hay gián tiếp?

b. Kết bài ở đoạn nào? Tác giả kết bài theo kiểu mở rộng hay không mở rộng?

c. Có thể chọn câu nào trong bài văn trên để:

  • Mở bài theo cách trực tiếp?
  • Kết bài theo cách không mở rộng?

Bài làm:

a. Mở bài là đoạn “Mùa xuân.......công múa”=> Mở bài gián tiếp.

b. Kết bài là đoạn “Chiếc ô ....... rừng xanh” => Kết bài mở rộng.

c. Ta có thể chọn:

  • Mở bài trực tiếp: Mùa xuân là mùa công múa.
  • Kết bài không mở rộng: Chiếc ô màu sắc đẹp đến kì ảo xập xỏa uốn lượn dưới ánh nắng xuân ấm áp.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021