Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo khác nhau như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 161 sgk Địa lí 10

Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo khác nhau như thế nào?

Bài làm:

Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo khác nhau ở chỗ:

– Môi trường tự nhiên xuất hiện trên bề mặt Trái Đất không phụ thuộc vào con người’. Con người tác động vào tự nhiên, làm cho nó bị thay đổi, nhưng các thành phần của tự nhiên vẫn phát triển theo quy luật riêng của nó.

– Môi trường nhân tạo là kết quả lao động của con người, nó tồn tại hoàn toàn phụ thuộc vào con người. Nếu không có bàn tay chăm sóc của con người, thì các thành phần của môi trường nhân tạo sẽ bị hủy hoại.

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021