Một vật được thả rơi từ trên cao xuống.Trong quá trình rơi của vật: a. Thế năng hấp dẫn của nó tăng lên hay giảm đi? Giải thích. b. Động năng của nó tăng lên hay giảm đi? Giải thích.

  • 1 Đánh giá

Một vật được thả rơi từ trên cao xuống. Trong quá trình rơi của vật:

a. Thế năng hấp dẫn của nó tăng lên hay giảm đi? Giải thích.

b. Động năng của nó tăng lên hay giảm đi? Giải thích.

Bài làm:

a. Thế năng của nó giảm đi. Vì thế năng của một vật phụ thuộc vào khối lượng và vị trí của vật so với mặt đất. Vật có khối lượng càng lớn và ở càng cao thì thế năng hấp dẫn càng lớn.

b. Động năng của vật tăng lên. Vì khi thả vật từ trên cao, vật sẽ chuyển động nhanh dần đều. Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng càng lớn.

  • 276 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021