Thế nào là cảm và hiểu trong tiếp nhận văn học?

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: trang 191 sgk Ngữ văn 12 tập hai

Thế nào là cảmhiểu trong tiếp nhận văn học?

Bài làm:

Khi đọc một tác phẩm văn học, người đọc sẽ "cảm" trước rồi mới "hiểu" tác phẩm. Điều này tức là:

  • "Cảm" là tiếp nhận văn học ở mức độ đơn giản nhất qua nội dung, sự kiện, nhân vật...trong tác phẩm. Hay người ta còn gọi bằng một thuật ngữ khác là quá trình tiếp nhận cảm tính (tiếp nhận bằng cảm xúc)
  • "Hiểu" là tiếp nhận văn học ở mức độ cao hơn, cần phải suy ngẫm, so sánh, đối chiếu và phân tích để đồng cảm, thấu hiểu suy tư về cuộc đời, về con người hay đây là quá trình tiếp nhận lí tính (tiếp nhận bằng lí trí)
  • 66 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 12 tập 2 đầy đủ, cẩm nang soạn bài từ A đến Z