Soạn văn 12 tập 2 đầy đủ, cẩm nang soạn bài từ A đến Z

Soạn văn 12 tập 2 đầy đủ. Cẩm nang soạn bài lớp 12 tập 2. Soạn văn lớp 12 tập 2 hay nhất . Ôn tập lý thuyết, kiến thức trọng tâm. Các bài học trong Văn 12 tập 2 đều được KhoaHoc hướng dẫn soạn bài và phân tích chi tiết. Hi vọng, các em học sinh nắm tốt nội dung bài học trong chương trình ngữ văn 12 tập 2. Để tìm bài này trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: van 12 tap 1 KhoaHoc

Tuần 19

Soạn bài: Vợ chồng A Phủ

Soạn bài: Viết bài làm văn số 5 nghị luận văn học

Tuần 20

Soạn bài: Nhân vật giao tiếp

Tuần 21

Soạn bài: Vợ nhặt

Soạn bài: Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Tuần 22

Soạn bài: Rừng xà nu trang 37 sgk

Tuần 23

Soạn bài: Những đứa con trong gia đình

Viết bài làm văn số 6 Ngữ văn lớp 12 trang 67 sgk

Tuần 24

Soạn bài: Chiếc thuyền ngoài xa

Thực hành về hàm ý

Tuần 25

Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

Tuần 26

Soạn bài: Thuốc Lỗ Tấn

Rèn luyện kỹ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận

Tuần 27

Soạn bài: Số phận con người

Tuần 28

Soạn bài: Ông già và biển cả

Diễn đạt trong văn nghị luận

Tuần 29

Soạn bài: Hồn Trương Ba da hàng thịt

Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Tuần 30

Soạn bài: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Phát biểu tự do

Tuần 31

Phong cách ngôn ngữ hành chính

Soan bài: Văn bản tổng kết trang 173 sgk

Tuần 32

Soạn bài Tổng kết tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ trang 178 sgk

Soạn bài: Ôn tập phần làm văn trang 182 sgk

Bài 33:

Soạn bài: Giá trị văn học và tiếp nhận văn học trang 184 sgk

Soạn bài: Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ trang 192

Tuần 34

Soạn văn 12 bài Ôn tập phần Văn học trang 196

Tuần 35

......

Tổng hợp văn 12 kì 2

Các tác phẩm trọng tâm trong chương trình ngữ văn 12 kì 2

Ôn tập kiến tiếng Việt trong ngữ văn 12 kì 2

Ôn tập phần tập làm văn trong chương trình ngữ văn 12 kì 2

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 12