Thế nào là một làng nghề thủ công? Kể tên một làng nghề thủ công nổi tiếng ở đồng bằng Bắc Bộ mà em biết?

  • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu về nghề thủ công truyền thống và làng nghề

a. Thảo luận và trả lời câu hỏi:

  • Thế nào là một làng nghề thủ công?
  • Kể tên một làng nghề thủ công nổi tiếng ở đồng bằng Bắc Bộ mà em biết?

Bài làm:

  • Theo em, làng nghề thủ công là làng nghề thường làm chuyên về một loại hàng thủ công và được ra đời từ đời này sang đời khác.
  • Một số làng nghề nổi tiếng ở đồng bằng Bắc Bộ là: làng gốm Bát Tràng Hà Nội, làng chạm bạc Đồng Xâm Thái Bình, làng vải lụa Vạn Phúc Hà Nội, làng gỗ Đồng Kị Bắc Ninh.

  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN