Thế nào là tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 166 sgk vật lí 11

Thế nào là tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng?

Chứng tỏ:

Nước có chiết suất . Chiết suất của không khí đối với nước là bao nhiêu?

Bài làm:

Tính thuận nghịch của ánh sáng: Ánh sáng truyền đi theo đường nào thì cũng truyền ngược lại theo đường đó.

Ta có: và $n_{12} = \frac{n_{1}}{n_{2}}$. Từ đó suy ra điều phải chứng minh.

Không khí có chiết suất: n = 1 = chiết suất chân không

Do đó, chiết suất của không khí đối với nước là

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021