Nêu các ứng dụng của từng loại thấu kính, ghi vào bảng 54.4

  • 1 Đánh giá

V. Một số ứng dụng của thấu kính

Nêu các ứng dụng của từng loại thấu kính, ghi vào bàng 54.4

Thấu kính hội tụThấu kính phân kì

Bài làm:

Thấu kính hội tụThấu kính phân kì
  • Thay đổi chùm tia song song thành chùm hội tụ.
  • Dùng làm vật kính và thị kính ở kính hiển vi và kính thiên văn.
  • Dùng làm vật kính ở máy ảnh.
  • Dùng làm kính lúp.
  • Dùng làm kính chữa tật viễn thị, lão thị.
  • Thay đổi chùm tia song song thành chùm phân kì.
  • Dùng làm kính chữa tật viễn thị.
  • Sử dụng ở lỗ nhìn trên cánh cửa ra vào nhà.
  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9