Nêu chủ đề của truyện

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 61 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Nêu chủ đề của truyện

Bài làm:

Nội dung truyện:

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên" của Nguyễn Dữ có nhiều ý nghĩa nhưng chủ yếu là đề cao tinh thần khảng khái, cương trực, dám đấu tranh chống lại cái ác trừ hại cho dân qua hình tượng Ngô Tử Văn. một trí thức yêu chính nghĩa, dũng cảm, cương trực. Truyện thể hiện khát vọng công lí, niềm tin công lí, chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021