Nội dung chính Lập luận trong văn nghị luận

 • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Lập luận trong văn nghị luận ". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 10 tập 2.

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm

Lập luận là đưa ra các lí lẽ, bằng chứng nhằm dẫn dắt người nghe (đọc) đến một kết luận nào đó mà người nói (viết) muốn đạt tới.

Phương pháp lập luận được vận dụng:

 • Ngữ liệu 1: phương pháp diễn dịch và lập luận theo quan hệ nhân quả.
 • Ngữ liệu 2: phương pháp quy nạp và so sánh đối lập.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

I- KHÁI NIỆM VỀ LẬP LUẬN TRONG VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

Lập luận là đưa ra các lí lẽ, bằng chứng nhằm dẫn dắt người nghe (đọc) đến một kết luận nào đó mà người nói (viết) muốn đạt tới.

II- CÁCH XÂY DỰNG LẬP LUẬN

1. Xác định luận điểm

Ví dụ:

 • Bài văn nghị luận bàn về vấn đề: giữ gìn bản sắc văn hóa ngôn ngữ trong thời kì mở cửa.
 • Tác giả phê phán hiện tượng sử dụng tiếng nước ngoài khá bừa bãi và không hợp lí ở nước ta (trong các biển hiệu quảng cáo và trên khá nhiều mặt báo).

Phương pháp lập luận được vận dụng:

 • Ngữ liệu 1: phương pháp diễn dịch và lập luận theo quan hệ nhân quả.
 • Ngữ liệu 2: phương pháp quy nạp và so sánh đối lập.

2. Tìm luận cứ.

Ví dụ:

Các luận cứ:

 • Chữ nước ngoài, chủ yếu là tiếng Anh, nếu có thì viết nhỏ đặt dưới chữ Triều Tiên to hơn ở phía trên.
 • Đi đâu, nhìn đâu cũng thấy nổi bật những bảng hiệu chữ Triều Tiên.

3. Lựa chọn phương pháp lập luận

Phương pháp lập luận được vận dụng:

 • Ngữ liệu 1: phương pháp diễn dịch và lập luận theo quan hệ nhân quả.
 • Ngữ liệu 2: phương pháp quy nạp và so sánh đối lập.

Back to top

 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021