Nếu được lắp đặt các hệ thống thông minh trong ngôi nhà của mình thì em sẽ lắp đặt những hệ thống gì? Giải thích về sự lựa chọn của em

  • 2 Đánh giá

Vận dụng

1. Bạn Huy nói: “nhà thông minh biết con người đang ở đâu trong ngôi nhà để bật và tắt điện như thế thật là tiết kiệm”. Bạn Lan nói: “Nhà thông minh lắp đặt rất nhiều thiết bị điều khiển, đồ dùng sử dụng năng lượng điện như vậy thật sự cũng không tiết kiệm”. Nêu nhận xét về các ý kiến trên.

2. Nếu được lắp đặt các hệ thống thông minh trong ngôi nhà của mình thì em sẽ lắp đặt những hệ thống gì? Giải thích về sự lựa chọn của em.

Bài làm:

1. Các thiết bị công nghệ sẽ điều khiển, giám sát việc sử dụng năng lượng trong ngôi nhà, từ đó giúp tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, ngôi nhà thông minh có xu hướng được thiết kế nhằm tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên như gió, năng lượng mặt trời giúp ngôi nhà vừa tiết kiệm năng lượng vừa thân thiện với môi trường

2. Nếu được lắp đặt hệ thống thông minh trong ngôi nhà của mình, em sẽ lắp đặt:

  • Hệ thống chiếu sáng thông minh để dù quên khi không tắt điện vẫn có hệ thống xử lí.
  • Lắp đặt hệ thống giải trí thông minh để tivi tự động mở kênh truyền hình yêu thích.
  • 262 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 6 kết nối