Giải công nghệ 6 kết nối

Dưới đây là toàn bộ bài giải công nghệ 6 Kết nối tri thức và cuộc sống - bộ sách nhà xuất bản giáo dục. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Kết nối tri thức công nghệ 6 KhoaHoc

CHƯƠNG I - NHÀ Ở

[Kết nối tri thức] Giải công nghệ 6 bài 1: Khái quát về nhà ở

[Kết nối tri thức] Giải công nghệ 6 bài 2: Xây dựng nhà ở

[Kết nối tri thức] Giải công nghệ 6 bài 3: Ngôi nhà thông minh

[Kết nối tri thức] Giải công nghệ 6 bài Ôn tập chương I

CHƯƠNG II - BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIỂN THỰC PHẨM

[Kết nối tri thức] Giải công nghệ 6 bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng

[Kết nối tri thức] Giải công nghệ 6 bài 5: Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm

[Kết nối tri thức] Giải công nghệ 6 bài Ôn tập chương II

CHƯƠNG III - TRANG PHỤC VÀ THỜI TRANG

[Kết nối tri thức] Giải công nghệ 6 bài 7: Trang phục trong đời sống

[Kết nối tri thức] Giải công nghệ 6 bài 8: Sử dụng và bảo quản trang phục

[Kết nối tri thức] Giải công nghệ 6 bài 9: Thời trang

[Kết nối tri thức] Giải công nghệ 6 bài Ôn tập chương III

CHƯƠNG IV - ĐỒ DÙNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

[Kết nối tri thức] Giải công nghệ 6 bài 10: Khái quát về đồ trong gia đình

Phiếu nhận xét môn công nghệ 6 sách kết nối tri thức và cuộc sống

[Kết nối tri thức] Giải công nghệ 6 bài 11: Đèn điện

[Kết nối tri thức] Giải công nghệ 6 bài 12: Nồi cơm điện

[Kết nối tri thức] Giải công nghệ 6 bài 13: Bếp hồng ngoại

[Kết nối tri thức] Giải công nghệ 6 bài Ôn tập chương IV

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6