Nêu một vài loại prôtêin trong tế bào người và cho biết các chức năng của chúng.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Nêu một vài loại prôtêin trong tế bào người và cho biết các chức năng của chúng.

Bài làm:

Câu 2:

  • enzim amilaza: xác tác cho phản ứng thủy phân tinh bột ở miệng
  • Hb: Vận chuyển O2 và CO2 trong máu
  • Colagen: tham gia cấu tạo nên các mô liên kết
  • kháng thể: bảo vệ cơ thể
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021