Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 151 - sgk Sinh học 7

Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh.

Bài làm:

Ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh là :

  • Thai sinh không bị lệ thuộc vào lượng noãn hoàng có trong trứng như các động vật có xương sống đẻ trứng.
  • Phôi được phát triển trong bụng mẹ an toàn và điều kiện sống thích hợp cho phát triển.
  • Con non được nuôi bằng sữa mẹ, có sự bảo vệ của mẹ trong giai đoạn đầu đời.
  • Tỷ lệ sống sót của con non cao hơn.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021