Nhà trường có tổ chức triển lãm về chủ đề "Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu", hãy thành lập một nhóm tham gia triển lãm đó

  • 1 Đánh giá

6/ Nhà trường có tổ chức triển lãm về chủ đề "Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu", hãy thành lập một nhóm tham gia triển lãm đó

Bài làm:

Hs lập một nhóm có thể bao gồm từ 4-5 thành viên.

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021