Nhận xét 2 bạn ở trong hình 1 và hình 2 về: Tình trạng cột sống, Vị trí của 2 vai

  • 1 Đánh giá

1. Cong quẹo cột sống

• Nhận xét 2 bạn ở trong hình 1 và hình 2 về:

- Tình trạng cột sống

- Vị trí của 2 vai

“Đóng vai bác sĩ”

• Nói về tình trạng cột sống của các bạn dưới đây?

Bài làm:

• Nhận xét 2 bạn ở trong hình 1 và hình 2 về:

- Tình trạng cột sống: hình 1 cột sống thẳng, hình 2 cột sống cong quẹo

- Vị trí của 2 vai: hình 1 vai thẳng, hình 2 vai bị cong quẹo nghiêng về 1 bên.

• “Đóng vai bác sĩ”

Nói về tình trạng cột sống của các bạn: cột sống bạn hình 1 bị cong, lưng gù; cột sống bạn hình 2 bị quẹo không thẳng về hình dáng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021