Nhận xét về hình dạng của một số virus trong hình 24.1 Nhận xét về hình dạng của một số virus trong hình 24.1 Quan sát hình 24.2, nêu cấu tạo của virus.

  • 1 Đánh giá

1. Đặc điểm virus

  • Nhận xét về hình dạng của một số virus trong hình 24.1

  • Quan sát hình 24.2, nêu cấu tạo của virus. Cấu tạo của virus có gì khác so với cấu tạo của tế bào sinh vật nhân sơ và nhân thực mà em đã được học?

  • Tại sao virus phải sống kí sinh nội bào bắt buộc?

Bài làm:

  • Hình dạng của virus trong hình: có hình dạng khác nhau như dạng xoắn (virus khảm thuốc lá, virus dại), dạng hình khối tròn (virus viêm kết mạc, virus hiv), , dạng hỗn hợp (thực khuẩn thể)
  • Cấu tạo của virus: vỏ ngoài, vỏ protein, phần lõi

Sự khác nhau giữa cấu tạo của virus và tế bào sinh vật nhân sợ và nhân thực: virus có cấu tạo đơn giản hơn chỉ với lớp vỏ protein và phần lõi là 1 dải hình dây; trong khi tế bào nhân sơ và nhân thực cấu tạo với nhiều bộ phận hơn ở bên trong

  • Bởi vì nếu virus ra khỏi tế bào, virus sẽ trở thành vật không sống
  • 79 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 chân trời sáng tạo