[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 22: Phân loại thế giới sống

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 22 Phân loại thế giới sống trang 101 sgk khoa học tự nhiên 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được nhà xuất bản giáo dục biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống

 • Kể tên một số sinh vật trong hình 22.1. Từ đó, em hãy nhận xét về thế giới sống

 • Thế giới sống có thể được phân loại theo những tiêu chí nào? Trên cơ sở đó, em hãy phân loại các sinh vật trong hình 22.1

=> Xem hướng dẫn giải

2. Các cấp bậc phân loại sinh vật

 • Quan sát hình 22.2, em hãy kể tên các bậc phân loại sinh vật theo thứ tự từ thấp đến cao trong thế giới sống

 • Từ cách phân loại loài Gấu đen châu mỹ, em hãy cho biết các bậc phân loại của loài Gấu trắng trong hình 22.3

 • Quan sát hình 22.4, em hãy cho biết sinh vật có những cách gọi tên nào?

 • Nêu cách gọi tên khoa học của một số loài sau đây, biết

=> Xem hướng dẫn giải

3. Các giới sinh vật

 • Quan sát hình 22.5, hãy cho biết sinh vật được chia thành mấy giới? Kể tên một số đại diện sinh vật thuộc mỗi giới

 • Em có thể phân biệt năm giới sinh vật dựa vào những tiêu chí nào
 • Hãy xác định môi trường sống của đại diện các sinh vật thuộc năm giới bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau:

=> Xem hướng dẫn giải

4. Khóa lưỡng phân

 • Quan sát hình 22.6, em hãy nêu các đặc điểm được sử dụng để phân biệt các sinh vật trong hình

 • Em hãy cho biết cách xây dựng khóa lưỡng phân trong hình 22.7

 • Liên hệ việc sắp xếp các loại sách vào giá sách với việc sắp xếp các sinh vật của thế giới tự nhiên vào các nhóm phân loại có ý nghĩa gì?

=> Xem hướng dẫn giải

BÀI TẬP

1. Thế giới sinh vật được chia vào các bậc phân loại từ nhỏ đến lớn theo trật tự:

A. loài - chi - họ - bộ - lớp - ngành - giới

B. loài - họ - chi - bộ - lớp - ngành - giới

C. gới - nagnh - bộ - lớp - họ - chi - loài

D. giới - họ - lớp -ngành - bộ - chi - loài

2. Tên khoa học của loài người là: Homo sapiens Linnaeus, 1758. Hãy xác định tên giống, loài, tác giả, năm tìm ra loài đó

3. Quan sát hình ảnh dưới đây, gọi tên sinh vật và cho biết sinh vật đó thuộc giới nào

=> Xem hướng dẫn giải


 • 125 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 chân trời sáng tạo