Nhờ có tính chất nào, đá vôi được dùng để tạc tượng? Từ tính chất của xi măng, em hãy nêu cách bảo quản xi măng

  • 1 Đánh giá

4. Đọc và trả lời

  • Nhờ có tính chất nào, đá vôi được dùng để tạc tượng?
  • Từ tính chất của xi măng, em hãy nêu cách bảo quản xi măng

Bài làm:

  • Đá vôi không cứng lắm nên được dùng để tạc tượng.
  • Cần bảo quản xi măng ở nơi khô, thoáng khí, không để nước thấm vào.

  • 165 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021