Nói với bạn về những hoạt động em thường thực hiện để bảo vệ sức khoẻ thể chất và tinh thần của em.

  • 1 Đánh giá

2. Liên hệ thực tế

Nói với bạn về những hoạt động em thường thực hiện để bảo vệ sức khoẻ thể chất và tinh thần của em.

Bài làm:

Để bảo vệ sức khoẻ thể chất và tinh thần, em cần ăn uống đủ chất, tăng cường luyện tập thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh; không sử dụng các chất gây nghiện như thuốc lá, rượu, bia, ma tuý...; không xem phim ảnh và sách báo không lành mạnh.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021