Những hành vi như thế nào là vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân ?

  • 1 Đánh giá

Bài tập b: Những hành vi như thế nào là vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân ?

Bài làm:

Những hành vi vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân:

  • Tự ý đuổi người khác ra khỏi nhà ở của họ
  • Tự ý khám xét nhà khi chưa có lệnh khám của cơ quan có thẩm quyền
  • Vào nhà người khác, bới đồ bừa bãi khi họ đi vắng
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021