Hãy tìm hiểu những quy định về vượt nhau và tránh nhau trên đường.

 • 1 Đánh giá

Bài tập c: Hãy tìm hiểu những quy định về vượt nhau và tránh nhau trên đường.

Bài làm:

 • Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.
 • Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải.
 • Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.
 • Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp sau đây thì được phép vượt bên phải:
  • Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái.
  • Khi xe điện đang chạy giữa đường.
  • Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.
 • Cấm vượt xe khi có một trong các trường hợp sau đây:
  • Không bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 điều này.
  • Trên cầu hẹp có một làn xe.
  • Dưới gầm cầu vượt, đường vòng, đầu dô"c và các vị trí khác có tầm nhìn hạn chế.
  • Nơi đường giao nhau, đường bộ giao cắt đường sắt.
  • Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt.
  • Xe ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ

 • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021