Những kiểu thảm thực vật và nhóm đất thuộc môi trường đới ôn hòa phân bố ở những châu lục nào? Tại sao nơi này lại có nhiều kiểu thảm thực vật và nhóm đất như vậy?

  • 1 Đánh giá

Trang 71 sgk Địa lí 10

Những kiểu thảm thực vật và nhóm đất thuộc môi trường đới ôn hòa phân bố ở những châu lục nào? Tại sao nơi này lại có nhiều kiểu thảm thực vật và nhóm đất như vậy?

Bài làm:

- Phân bố thảm thực vật và nhóm đấtmôi trường đới ôn hòa:

  • Rừng lá kim nhóm đất pôt dôn phân bố ở Bắc Á, Bắc Âu, Bắc Mĩ
  • Rừng lá rộng và hỗn hợp nhóm đất nâu và xám phân bố ở Tây và Trung Âu, Bắc Mĩ, Đông Bắc Á.
  • Thảo nguyên nhóm đất đen phân bố ở Châu Âu, Châu Á và Bắc Mĩ.
  • Rừng cận nhiệt ẩm nhóm đất đỏ vàng phân bố ở Đông Á, Bắc Mĩ
  • Rừng và cây bụi là cứng cận nhiệt nhóm đất đỏ nâu phân bố ở Châu Âu, Bắc Mĩ và Ôxtraylia.
  • Hoang mạc và bán hoang mạc nhóm đất xám phân bố ở Châu Á, Châu Phi, Châu Mĩ, Ôxtraylia.

- Nơi này lại có nhiều kiểu thảm thực vật và nhóm đất như vậy là bởi vì khu vực đới ôn hòa có nhiều kiểu khí hậu (ôn đới lục địa, ôn đới hải dương…). Trong khi đó sự phân bố sinh vật và đất lại phụ thuộc nhiều vào yếu tố khí hậu. Mỗi loại khí hậu khác nhau sẽ cho ra một kiểu thảm thực vậy và nhóm đất tương ứng.

  • 840 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa 10 - Soạn Địa 10