Những nguyên nhân nào làm nồng độ CO2 trong bầu khí quyển tăng? Nêu hậu quả và cách hạn chế

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 200 - sgk Sinh học 12

Những nguyên nhân nào làm nồng độ CO2 trong bầu khí quyển tăng? Nêu hậu quả và cách hạn chế.

Bài làm:

 • Khí CO2 thải ra bầu khí quyển qua hô hấp của sinh vật, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, núi lửa, ...
 • Nguyên nhân lầm nồng độ CO2 trong khí quyển tăng lên:
  • Hoạt động sản suất gia tăng, mở rộng
  • Quá trình khai thác tài nguyên thiên nhiên
  • Sự phát triển của các phương tiện giao thông vận tải
  • Diện tích rừng, diện tích trồng cây xanh giảm
 • Hậu quả: gây biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính
 • Biện pháp hạn chế:
  • Trồng thêm nhiều rừng, nhiều cây xanh
  • Sử dụng các nguồn năng lượng mới, không tạo ra khí thải độc hại, không tạo CO2 trong sản xuất và giao thông, sinh hoạt như: năng lượng gió, mặt trời, nước, ...

 • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021