Giải bài 33 sinh 12: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

  • 1 Đánh giá

Để trở thành thế giới như hiện nay, Trái Đất trải qua các đại địa chất. Cùng với quá trình đó, sinh giới cũng thay đổi theo nhằm thích nghi với môi trường. Vậy quá trình đó diễn ra như thế nào? Vấn đề được giải đáp trong bài 33. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Hóa thạch và vai trò của các hóa thách trong nghiên cứu lịch sử phát triển sinh giới

1. Hóa thạch là gì?

  • Hóa thạch là di tích của các sinh vật để lại trong các lớp đất đá của vỏ Trái Đất.

2. Vai trò của hóa thạch trong nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới

  • Hóa thạch cung cấp những bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới
  • Xác định tuổi của lớp hóa thạch bằng các đồng vị phóng xạ

II. Lịch sử phát triển của sinh giới qua các địa địa chất

1. Hiện tượng trôi dạt lục địa

  • Các phiến kiến tạo là các vùng riêng biệt của lớp vỏ Trái Đất
  • Hiện tượng di chuyển của các lục địa do sự di chuyển của lớp dung nhan nóng chảy bên dưới gọi là hiện tượng trôi dạt lục địa

2. Sinh vật trong các đại địa chất

  • Đại địa chất là các giai đoạn lịch sử hình thành Trái Đất
  • Trái Đất trong quá trình hình thành và tồn tại luôn biến đổi gây nên những biến đổi mạnh mẽ về sự phân bố của các loài trên Trái đất, cũng như gây nên những vụ tuyệt chủng hàng loạt các loài.
  • Sau những lần tuyệt chủng hành loạt, những sinh vật sống sót bước vào giai đoạn bùng nổ sự phát sinh các loài mới và chiếm lĩnh các ổ sinh thái còn trống.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 143 - sgk Sinh học 12

Hóa thạch là gì? Nêu vai trò của hóa thạch trong nghiên cứu lịch sử tiến hóa của sinh giới?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 143 - sgk Sinh học 12

Dựa vào đâu người ta phân chia lịch sử Trái Đất thành các niên đại?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 143 - sgk Sinh học 12

Hiện tượng trôi dạt lục địa ảnh hưởng như thế nào đến sự tiến hoá của sinh giới?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 143 - sgk Sinh học 12

Bò sát khổng lồ phát triển mạnh vào thời kì nào? Động vật có vú đầu tiên xuất hiện khi nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 143 - sgk Sinh học 12

Khí hậu của Trái Đất sẽ như thế nào trong những thế kỉ và thiên niên kỉ tới và ta có thể làm gì đế ngăn chặn nạn đại diệt chủng sắp tới do con người gây ra?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 12 bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất


  • 14 lượt xem
Chủ đề liên quan