Nội dung chính bài: Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

 • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Tìm hiểu chung về văn bản hành chính". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 7 tập 2

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm.

Văn bản hành chính là loại văn bản thường dùng để truyền đạt những nội dung và yêu cầu nào đó từ cấp trên xuống hay bày tỏ nững ý kiến, nguyện vọng của các nhân hay tập thể tới các cơ quan và người có quyên hạn.

Loại văn bản này thường được trình bày theo một số mục nhất định (gọi là mẫu), trong đó nhất thiết phải ghi rõ:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ;
 • Địa điểm và ngày tháng làm văn bản;
 • Họ tên, chức vụ của người nhận hay tên cơ quan nhận văn bản;
 • Họ tên, chức vụ của người gửi hay tên cơ quan, tập thể gửi văn bản;
 • Nội dung thông báo, đề nghị, báo cáo;
 • Chữ kí và họ tên người gửi văn bản.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

Văn bản hành chính là loại văn bản thường dùng để truyền đạt những nội dung và yêu cầu nào đó từ cấp trên xuống hoặc bày tỏ những ý kiến, nguyện vọng của cá nhân hay tập thể tới các cơ quan và người có quyền hạn để giải quyết.

Văn bản hành chính có vai trò chủ yếu là cụ thể hóa văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn cụ thể các chủ trương, chính sách của nhà nước, hỗ trợ cho quá trình quản lý hành chính nhà nước và thông tin pháp luật.

Có hai loại văn bản hành chính chủ yếu là: văn bản hành chính cá biệt và văn bản hành chính thông thường.

Văn bản hành chính cần có những nội dung sau:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ
 • Địa điểm và ngày tháng làm văn bản
 • Họ tên, chức vụ của người nhận hay tên cơ quan nhận văn bản
 • Họ tên, chức vụ của người gửi hay tên cơ quan, tập thể gửi văn bản
 • Nội dung thông báo , đề nghị báo cáo
 • Chữ kí và họ tên người gửi văn bản

VD: Các trường hợp có thể sử dụng văn bản hành chính như:

 • Dùng văn bản hành chính.
 • Dùng văn bàn Thông báo.
 • Dùng văn bản Báo cáo.
 • Phải viết Đơn xin nghỉ học.
 • Dùng văn bản Đề nghị

Back to top

 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021