Nội dung và nghệ thuật của truyện Sống chết mặc bay

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Nội dung và nghệ thuật của truyện Sống chết mặc bay

Bài làm:

Nội dung: Phản ánh sự đối lập giữa cuộc sống của người dân hộ đê và cuộc sống bọn quan lại, đứng đầu là tên quan phụ mẫu thời kì thực dân nửa phong kiến những năm đầu thế kỉ XX. Qua đó thể hiện niềm cảm thông của tác giả với cuộc sống lầm than cơ cực của người dân, lên án thái độ vô trách nhiệm của tên quan phủ.

Nghệ thuật:

  • Ngôn ngữ sinh động
  • Vận dụng, kết hợp thành công hai phép tương phản và tăng cấp
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021