Giải VNEN khoa học 5 bài ôn tập và kiểm tra cuối năm

  • 1 Đánh giá

Giải bài ôn tập và kiểm tra cuối năm - Sách hướng dẫn học khoa học 5 tập 2 trang 72. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Quan sát, chỉ trên hình và trả lời

a. Quan sát, chỉ và nói tên từng con vật có trong hình sau:

b. Lần lượt và trả lời với bạn:

  • Các con vật có trong hình đẻ trứng ở đâu?
  • Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián và muỗi ngay từ trung hoặc ấu trùng của nó?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Chơi trò chơi "Ai nhanh, ai đúng?"

a. Nói tên giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật dưới đây.

b. Vẽ sơ đồ thể hiện vòng đời của các con vật trên

=> Xem hướng dẫn giải

3. Thảo luận:

a. Bạn đồng ý với ý kiến nào?

  • Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận, con người cứ việc sử dụng thoải mái.
  • Tài nguyên trên Trái Đất có hạn nên phải sử dụng có kê hoạch và tiết kiệm.

b. Đưa ra ví dụ để bảo vệ ý kiến của mình.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Thảo luận

Tìm hiểu những điểm khác nhau cơ bản về sự sinh sản của chim và thú so với sự sinh sản của côn trùng

=> Xem hướng dẫn giải

5. Khoanh vào chữ cái đầu câu trả lời đúng:

a. Loài vật nào dưới đây thường đẻ nhiều con nhất trong một lứa?

A. Mèo B. Trâu C. Voi

D. Chó E. Ngựa G. Lợn

b. Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch (khi sử dụng năng lượng đó sẽ tạo ra khí thải gây ô nhiễm môi trường)?

A. Năng lượng mặt trời. B. Năng lượng gió.

C. Năng lượng nước chảy. D. Năng lượng từ than đá, xăng, dầu, khí đốt, ...

=> Xem hướng dẫn giải

6. Quan sát và thảo luận

a. Quan sát các hình sau:

b. Thảo luận:

  • Khi những cây trong rừng bị tàn phá, điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở đó?
  • Tại sao lũ lụt hay xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá hủy?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 85 lượt xem