Phân tích diễn biến tâm lí của chị Dậu trong đoạn trích( trước và sau khi cai lệ đến) thông qua thái độ và cử chỉ, lời nói... của chị với mọi người xung quanh.

Nội dung
  • 2 Đánh giá

c. Phân tích diễn biến tâm lí của chị Dậu trong đoạn trích( trước và sau khi cai lệ đến) thông qua thái độ và cử chỉ, lời nói... của chị với mọi người xung quanh. Theo em sự thay đổi trong thái độ của chị Dậu có được miêu tả chân thực, hợp lí hay không. Qua đoạn trích này, em có nhận xét gì về tính cách của chị?

Bài làm:

Tham khảo tại đây: https://tech12h.com/de-bai/phan-tich-dien-bien-tam-li-cua-chi-dau-trong-doan-trich-theo-em-su-thay-doi-thai-do-do-cua

Chủ đề liên quan