Phát biểu định luật Fa-ra-day, viết công thức Fa-ra-day và đơn vị dùng trong công thức này.

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK trang 85:

Phát biểu định luật Fa-ra-day, viết công thức Fa-ra-day và đơn vị dùng trong công thức này.

Bài làm:

Định luật Fa-ra-day:

Định luật Fa-ra-day thứ nhất: Khối lượng vật chất được giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ thuận với điện lượng chạy qua bình đó.

m = k.q với k là đương lượng điện hóa của chất được giải phóng ở điện cực.

Định luật Fa-ra-day thứ hai: Đương lượng điện hóa k của một nguyên tố tỉ lệ với đương lượng gam A/n của nguyên tố đó. Hệ số tỉ lệ là 1/F, trong đó F gọi là số Fa-ra-day.

, với F = 96500 (C/mol)

Công thức Fa-ra-day: (kg)

Trong đó:

  • m là khối lượng chất giải phóng (kg).
  • F: số Fa-ra-day, f = 96500 C/mol.
  • A: Khối lượng mol nguyên tử của nguyên tố (kg).
  • n: hóa trị của nguyên tố.
  • I: Cường độ dòng điện trong dung dịch điện phân (A).
  • t: thời gian điện phân. (s).
  • 210 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Vật Lý 11