Phiếu bài tập tuần 14 toán 3 tập 1 (đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 14, đề B toán 3 tập 1. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 14. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề B

Phần I: Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Trong làn có 9 quả cam, số quýt nhiều gấp 6 lần số cam. Hỏi số quýt hơn số cam bao nhiêu quả?

40 quảPhiếu bài tập tuần 14 toán 3 tập 1 (đề B) 45 quảPhiếu bài tập tuần 14 toán 3 tập 1 (đề B) 54 quảPhiếu bài tập tuần 14 toán 3 tập 1 (đề B)

2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

Tìm :

a) x 9 = 34 + 38

A. = 9 B. = 8 C. = 7

b) 8 x = 36 + 20

A. = 7 B. = 8 C. = 6

3. Đánh dấu (X) vào ô trống đặt sau kết quả đúng.

Tính:

a) 99 : 3 + 21 = ?

54Phiếu bài tập tuần 14 toán 3 tập 1 (đề B) 58Phiếu bài tập tuần 14 toán 3 tập 1 (đề B) 40Phiếu bài tập tuần 14 toán 3 tập 1 (đề B)

b) 90 : 5 + 32 = ?

45Phiếu bài tập tuần 14 toán 3 tập 1 (đề B) 50Phiếu bài tập tuần 14 toán 3 tập 1 (đề B) 56Phiếu bài tập tuần 14 toán 3 tập 1 (đề B)

c) 84 : 7 + 40 = ?

38Phiếu bài tập tuần 14 toán 3 tập 1 (đề B) 42Phiếu bài tập tuần 14 toán 3 tập 1 (đề B) 52Phiếu bài tập tuần 14 toán 3 tập 1 (đề B)

d) 96 : 6 - 10 = ?

6Phiếu bài tập tuần 14 toán 3 tập 1 (đề B) 8Phiếu bài tập tuần 14 toán 3 tập 1 (đề B) 12Phiếu bài tập tuần 14 toán 3 tập 1 (đề B)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Tìm (theo mẫu):

: 9 = 7 (dư 1) a) : 5 = 7 (dư 2)

= 9 x 7 + 1 ...........................

= 64 .............................

b) : 6 = 9 (dư 3) c) : 8 = 3 (dư 1)

..........................................................................

..........................................................................

2. Có 83 chú bộ đội cần qua sông, mỗi thuyền chỉ chở được 7 chú. Hỏi phải dùng ít nhất bao nhiêu thuyền để chở các chú bộ đội sang sông cùng một lúc?

Bài giải:

.........................................................

.........................................................

3. Có 66 con thỏ, nhốt vào mỗi chuồng 4 con. Hỏi cần ít nhất ba nhiêu chuồng?

Bài giải:

........................................................

.........................................................

4. Tính:

a) 84kg giảm đi 7 lần là : ...

b) 96 phút giảm đi 6 lần là: ...

c) 96m giảm đi 8 lần là: ...

d) 50 lít giảm đi 5 lần là: ...

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021