Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 18, đề B toán 3 tập 1. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 18. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề B

Phần I: Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 7m, chiều rộng bằng chiều dài.

Tính chu vi mảnh đất đó.

42mPhiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề B) 56mPhiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề B) 60mPhiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề B)

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

Một mảnh vườn hình vuông có cạnh 15m. Người ta trồng cam xung quanh vườn đó, cách 3m trồng 1 cây.

Hỏi xung quanh vườn đó trồng được bao nhiêu cây cam?

A. 60 cây B. 20 cây C. 30 cây

3. Đánh dấu (X) vào ô trống đặt sau kết quả đúng.

a) Giá trị biểu thức 324 - 27 x 5 + 21 là:

210Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề B) 220Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề B) 156Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề B)

b) Giá trị của biểu thức 98 x 7 - 201 : 3 là:

519Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề B) 619Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề B) 719Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề B)

c) Giá trị của biểu thức (24 - 12 x 2) x 5 + 17 là:

137Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề B) 17Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề B) 147Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề B)

d) Giá trị của biểu thức 142 - 28 x 5 + 93 là:

90Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề B) 92Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề B) 95Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề B)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Một hình vuông có chu vi 1m 6dm. Tính độ dài cạnh hình vuông đó.

Bài giải:

.....................................................

.....................................................

2. Cho hình chữ nhật ABCD, có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và hình vuông BMNC có chu vi 24m (xem hình vẽ). Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề B)

Bài giải:

.....................................................

.....................................................

3. Cho hình vuông ABCD có cạnh là 4m, M là trung điểm của AB, N là trung điểm của DC. Tính:

a) Chu vi hình vuông ABCD.

b) Chu vi hình chữ nhật AMND.

Phiếu bài tập tuần 18 toán 3 tập 1 (đề B)

Bài giải:

............................................................

.............................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021