Đáp án phiếu bài tập tuần 18 đề B toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1.Chu vi mảnh đất đó là

42m (S) 56m (Đ) 60m (S)

2. Xung quanh vườn đó trồng được số cây cam là: B. 20 cây

3.

a) Giá trị biểu thức là: 210 (X)

b) Giá trị của biểu thức là: 619 (X)

c) Giá trị của biểu thức là: 17 (X)

d) Giá trị của biểu thức là: 95 (X)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Bài giải:

Đổi: 1m 6dm = 16dm

Độ dài cạnh hình vuông đó là:

16 : 4 = 4 (dm)

Đáp số: 4dm.

2. Bài giải:

Cạnh Hình vuông BMNC hay chiều rộng hình chữ nhật ABCD là:

24 : 4 = 6 (m)

Chiều dài hình chữ nhật ABCD là:

6 x 3 = 18 (m)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(18 + 6) x 2 = 48 (m)

Đáp số: 48m.

3. Bài giải:

a) Chu vi hình vuông ABCD là:

4 x 4 = 16 (m)

b) Chiều rộng của hình chữ nhật AMND là:

4 : 2 = 2 (m)

Chu vi hình chữ nhật AMND là:

(4 + 2) x 2 = 12 (m)

Đáp số: a) 16m b) 12m.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021