Phiếu bài tập tuần 22 toán 3 tập 2 (đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 22, đề B toán 3 tập 2. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 22. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề B

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Chủ nhật thứ nhất trong một tháng là ngày 4, chủ nhật thứ 3 của tháng đó là ngày bao nhiêu?

17 18 16

b) Thứ bảy tuần này là ngày 10, thứ bảy tuần tới là ngày nào?

16 17 18

2. Khoang vào chữ đặt trước kết quả đúng.

Tìm x:

a) x : 5 = 2724 - 1245. Giá trị của x là:

A. 7395 B. 7895 C. 7945

b) x : 4 = 725 + 1020. Giá trị của x là:

A. 9680 B. 6980 C. 8960

c) x : (36 : 9) = 1430. Giá trị của x là:

A. 7520 B. 7250 C. 5720

d) x : 6 = 2475 - 1234. Giá trị của x là:

A. 7446 B. 7644 C. 6744

3. Đánh dấu (X) vào ô trống đặt sau kết quả đúng. Tính giá trị của biểu thức:

a) Giá trị biểu thức 105 : 3 + 1764 là:

1799 1899 1890

b) Giá trị của biểu thức 2017 + 505 : 5 là:

2108 2118 2218

c) Giá trị của biểu thức 1454 + 761 x 3 là:

3737 3837 3937

Phần II

1. Biết bán kính của hình tròn tâm O là 6cm, bán kính của hình tròn tâm I là 4cm. Tính chu vi tứ giác AIBO.

Bài giải:

........................................................

........................................................

2. Một hình tròn nằm trong một hình vuông ( như hình). Chu vi hình vuông là 24cm. Tính đường kính, bán kính của hình tròn đó.

Bài giải:

....................................................

....................................................

3. Một khu công nghiệp hình chữ nhật có chiều dài 1025m, chiều rộng kém chiều dài 415m. Tính chu vi khu công nghiệp đó.

Bài giải:

...................................................

...................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021