Phiếu bài tập tuần 30 toán 3 tập 2 (đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 30, đề B toán 3 tập 2. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 30. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề B

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Tính:

a) 36072 + 17840 + 921 = ?

54833 45833 58433

b) 42184 + 21719 - 33942 = ?

28961 29961 32181

c) 64917 - 54938 + 18094 = ?

27038 21780 28073

d) 42784 - (9762 + 17454) = ?

15568 16586 17586

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

Em mua một áo mưa hết 25000 đồng, một hộp bút màu hết 15000 đồng và một quyển vở hết 5000 đồng. Em đưa cho cô bán hàng 3 tờ giấy bạc loại 20000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại em bao nhiêu tiền?

A. 110000 đồng B. 15000 đồng C. 5000 đồng

3. Đánh dấu (X) vào ô trống đặt sau kết quả đúng.

Tìm :

a) 4658 + = 10424. Giá trị của là:

5856 5956 5966

b) 21154 - = 9725. Giá trị của là:

10429 11429 12429

c) 17461 + = 18954. Giá trị của là:

1293 1393 1493

Phần II

1. a) Viết số lớn nhất có đủ 5 chữ số: 0, 1, 2, 3, 4. Viết số bé nhất có đủ 5 chữ số: 9, 8, 7, 6, 5

b) Tính tổng của hai số đó.

Bài giải:

...............................................

................................................

2. Có 2 xe ô tô chở gạo. Nếu xe thứ nhất chuyển cho xe thứ hai 200kg gạo thì lúc này mỗi xe chở 6000kg gạo. Hỏi lúc đầu mỗi xe chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải:

..............................................

...............................................

3. Một tấm bìa hình chữ nhật có chu vi 82cm, chiều dài 32 cm. Tính diện tích tấm bìa đó.

Bài giải:

..............................................

...............................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021