Phiếu nhận xét môn lịch sử và địa lí 6 sách kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Tài liệu là miễn phí và dễ dàng tải về. Dưới đây là mẫu phiếu đánh giá, nhận xét sách mới kết nối tri thức và cuộc sống - môn lịch sử và địa lí lớp 6. Tài liệu có sẵn bản word và thầy cô có thể dễ dàng tải. Từ bản mẫu này, thầy cô có thể bổ sung thêm hoặc chỉnh sửa tùy ý những ý kiến của cá nhân.

Trường: THCS Triệu Đà

Tổ: Văn – sử - địa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày ….…tháng….… năm ….…

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6

MÔN/HĐGD: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

I. THÔNG TIN VỀ SÁCH GIÁO KHOA

1. Tên bộ sách: Kết nối tri thức và cuộc sống

2. Nhóm tác giả:

-Phầnlịchsử:NguyễnĐìnhVỳ(Tổngchủbiên),ĐinhNgọcBảo(chủbiên), Phan Ngọc Huyền – Phạm Thị Thanh Huyền – Hoàng Anh Tuấn.

-Phầnđịalí:ĐàoNgọcHùng(Tổngchủbiênkiêmchủbiên);ThịHằngHuỳnh – Trần Thị Hồng Mai – Phí Công Việt.

3. Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Họ và tên: Nguyễn Thái Ngọc

2. Môn dạy: Lịch sử và địa lí

3. Chức vụ/Đơn vị công tác: Giáo viên Trường THCS Triệu Đà

4. Địa chỉ email: nguyenthaingoc@gmail.com

5. Số điện thoại liên hệ: 0986096598

III. NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Tiêuchí1:Sáchgiáokhoaphùhợpvớiđặcđiểmkinhtế-hộicủađịa phương

-Ngônngữviếtkhoahọc,dễhiểu.Cácquyđịnhvềchínhtả,chữviết,hiệuđúng theo quy định, thể hiện chính xác nội dung cần trình bày, phù hợp với lứa tuổi HS

-Nộidungcácbàihọcmụctiêuràng,phầngiớithiệuvàobàihọchấp dẫn;nhữngkiếnthức,năngđảmbảonhữngnộidungcầnđạtvềphẩmchấtnăng lựctheoCTGDPTcảcácnộidungnângcao;giúpngườihọcrènluyệnkhảnăng tựhọc,tựtìmtòikiếnthức,bồidưỡngnănglựcphẩmchất,vậndụngđượckiến thức để giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài.

-hệthốngcácbàitậpvậndụng,trảinghiệmthựctiễn,hìnhthànhnănglựcgiải quyết vấn đề cuộc sống;

Tiêuchí2:Sáchgiáokhoaphùhợpvớiđiềukiệntổchứcdạyhọctạinhà trường

NộidungSGKđảmbảochínhxáckhoahọc,phùhợpvớinănglựcnhậnthứccủa HS;đảmbảomụctiêuphânhóaHS;hệthốngkênhhìnhphongphútạođiềukiện thuận lợi cho GV trong việc cung cấp kiến thức – kĩ năng cho HS.

Tiêu chí 3: Các yếu tố đi kèm với sách giáo khoa

- Có tài liệu tập huấn

- Có SGV

- Có sách bài tập HS

- Có video

Người nhận xét, đánh giá

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thái Ngọc

  • 418 lượt xem