Phiếu nhận xét môn toán 6 sách kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Tài liệu là miễn phí và dễ dàng tải về. Dưới đây là mẫu phiếu đánh giá, nhận xét sách mới kết nối tri thức và cuộc sống - môn toán lớp 6. Tài liệu có sẵn bản word và thầy cô có thể dễ dàng tải. Từ bản mẫu này, thầy cô có thể bổ sung thêm hoặc chỉnh sửa tùy ý những ý kiến của cá nhân.

Trường: THCS Bạch Ngọc

Tổ: Khoa học tự nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày ….…tháng….… năm ….…

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6

MÔN/HĐGD: TOÁN

I. THÔNG TIN VỀ SÁCH GIÁO KHOA

1. Tên bộ sách: Kết nối tri thức và cuộc sống

2.Nhómtácgiả:HuyKhoái(Tổngchủbiên),NguyễnHuyĐoan(chủbiên), NguyễnCaoCườngTrầnMạnhCườngDoãnMinhCườngĐứcQuangLưu Bá Thắng.

3. Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Họ và tên: Thái Thị Thùy Linh

2. Môn dạy: Toán

3. Chức vụ/Đơn vị công tác: Giáo viên Trường THCS Bạch Ngọc

4. Địa chỉ email: linhthai1703@gmail.com

5. Số điện thoại liên hệ: 0987371871

III. NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm nổi bật

-SáchviếtmỗibàitheocấutrúcchungKếhoạchdạyhọccủabộmôn.DễchoGV trong việc soạn bài.

- Phần khởi động, một số nội dung trải nghiệm trải nghiệm hay.

- Sách có các nội dung hướng nghiệp, giáo dục An toàn giao thông.

2. Nội dung chưa phù hợp

-NộidungkiếnthứcvềSốtựnhiênchiathành2chươngkhôngcầnthiết.Tên chươngI“Tậphợpsốtựnhiên”nhưngsáchtảtậphợpsốtựnhiênchỉmột phần Chú ý.

-Hướngdẫnhọcsinhđặttínhrồitínhcácphépnhân,chiasốtựnhiênchưahợptrong cách viết 1 số tự nhiên (các chữ số đứng xa nhau)

-Hoạtđộngtrảinghiệmkhôngsaumỗichương,ngữliệuchưaphùhợpvớithực tế (Bài 4.8/Tr 82)

- Hình viên gạch trên nền nhà (VD2/Tr 95- Tập 1) chưa rõ là các hình vuông.

- Lỗi soạn thảo về dấu nhân (.) trong cùng một dòng, lẫn với dấu chấm câu.

- Trình bày nội dung trong một số bài chưa khoa học, người đọc khó phân biệt đọc nội dung nào trước.

Người nhận xét, đánh giá

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thái Thị Thùy Linh

  • 311 lượt xem