Project Unit 12: My future career

  • 1 Đánh giá

Phần Project là phần giúp bạn học vận dụng các kiến thức đã học để hình dung ra con đường sự nghiệp của bản thân và viết ra nó. Bài viết sau là gợi ý tham khảo giải bài tập trong sách giáo khoa. Bạn học có thể tự viết ra ước mơ và hoài bão của mình.

Project – Unit 12: My future career

MY FUTURE CAREER PATH (CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP)

1. Describe the picture (Mô tả bức tranh)

Giải:

The picture describes the career path of a girl. After graduating from school, she will attend university. After that, she go oversea to study and then become a doctor in hospital. (Hình ảnh mô tả con đường sự nghiệp của một cô gái. Sau tốt nghiệp trường học, cô sẽ học đại học. Sau đó, cô đi du học và trở thành bác sĩ trong bệnh viện.)

2. Draw a picture of your imagined career path. Present it to your class. (Vẽ một bức tranh về con đường sự nghiệp của chính bạn. Trình bày trước lớp)

Explain(Giải thích)

  • Why do you think your career path is the way you have drawn it? (Tại sao bạn nghĩ con đường sự nghiệp của bạn là cách bạn đã vẽ?)
  • What are the factors you will consider as you do along the path? (Những nhân tố nào bạn sẽ cân nhắc khi bạn đi theo con đường sự nghiệp?)
  • Who do you will help you along the path? (Ai sẽ giúp bạn thực hiện con đường đó?)

Giải:

I always dream of becoming a doctor to help people avoid desease. I focus to study biology at school to pass the exam to medical university. After graduating from university, I will try to gain a scholarship to study abroad in UK and come back to my country to help people in Viet Nam. I will encouraged other doctors to establish mobile hospital and come to remote regions and help people here.

Dịch:

Tôi luôn mơ ước trở thành một bác sĩ để giúp đỡ mọi người tránh khỏi bệnh tật. Tôi tập trung học sinh học tại trường để vượt qua kỳ thi vào trường đại học y khoa. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ cố để dành học bổng du học tại Vương quốc Anh và trở về nước để giúp đỡ người Việt Nam. Tôi sẽ khuyến khích các bác sĩ khác thành lập bệnh viện di động và đi đến vùng sâu vùng xa và giúp đỡ người dân ở đây.


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021