Qua đó,em hiểu phân tích có vai trò như thế nào trong lập luận

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 10 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Qua đó,em hiểu phân tích có vai trò như thế nào trong lập luận

Bài làm:

  • Phân tích là phép lập luận trình bày từng bộ phận, phương diện của một vấn đề ngằm chỉ ra nội dung của sự vật, hiện tượng.
  • Phân tích trong văn bản có vai trò làm sáng tỏ luận điểm và tăng sức thuyết phục đồng thời nó giúp người đọc người nghe hiểu và có nhận thức đúng đắn, cái nhìn toàn diện nhất.

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021