Qua phần "Cơ hội", em thấy việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay có những điều kiện thuận lợi gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 3 (Trang 35 – SGK) Qua phần "Cơ hội", em thấy việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay có những điều kiện thuận lợi gì?

Bài làm:

Trong bối cảnh thế giới hiện nay có những điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Những điều kiện thuận lợi này được nêu ra ở phần "Cơ hội":

  • Sự liên kết các quốc gia cùng ý thức cao của cộng đồng quốc tế. Đã ra công ước về quyền trẻ em làm cơ sở, tạo ra cơ hội mới.
  • Sự hợp tác, đoàn kết quốc tế ngày càng có hiểu quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực, phong trào giải trừ quân bị được đẩy mạnh tạo điều kiện cải thiện kinh tế, phúc lợi xã hội.
  • Công ước về quyền trẻ em ra đời đã tạo cơ hội mới để cho quyền và phúc lợi của trẻ em được thực sự tôn trọng.
  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021