Quan sát ếch đồng trong hình 20.3 và ghi chú thích (chi, mắt, tai, đầu, thân, màng bơi)...

  • 1 Đánh giá

Lớp lưỡng cư: Quan sát ếch đồng trong hình 20.3 và ghi chú thích (chi, mắt, tai, đầu, thân, màng bơi) vào hình.

Bài làm:

1: đầu

2: mắt

3: thân

4: chi

5: màng bơi

6: tai

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 mới