Quan sát hình 38.2, em hãy cho biết tại sao viên bi sắt lại bị kéo về phía nam châm.

 • 1 Đánh giá

2. Lực không tiếp xúc

 • Quan sát hình 38.2, em hãy cho biết tại sao viên bi sắt lại bị kéo về phía nam châm. Trong hình 38.2 và 37.2, vật nào gây ra lực và vật nào chịu tác dụng của lực? Các vật có tiếp xúc với nhau hay không?

 • Theo em có sự khác biệt nào về các lực tác dụng được minh họa ở hình 38.1a và 38.2

 • Em hãy tìm các ví dụ về lực không tiếp xúc trong đời sống

Bài làm:

 • Viên bi sắt bị kéo về phía nam châm do có lực hút từ nam châm tác dụng lên viên bi

Hình 38.2: vật gây ra lực là nam châm, vật chịu tác dụng của lực là viên bi sắt

Hình 37.2: vật gây ra lực là trái đất, vật chịu tác dụng của lực là quả táo

Các vật trên không tiếp xúc với nhau

 • Sự khác biệt về các lực tác dụng được minh họa ở hình 38.1a và 38.2 đó là: có lực tác dụng khi hai vật ở hình 38.1a tiếp xúc với nhau, có lực tác dụng khi hai vật ở hình 38.2 không tiếp xúc với nhau
 • Ví dụ về lực không tiếp xúc trong đời sống:
  • Lực hấp dẫn của trái đất giữ cho các vệ tinh nhân tạo quay xung quanh trái đất
  • Cục nam châm đặt trên bàn hút tất cả các vật bằng sắt xung quanh
 • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021