So sánh bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 129 - sgk Sinh học 7

So sánh bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch?

Bài làm:

Bộ xương thằn lằn cũng có các bộ phận tương tự bộ xương ếch. Tuy nhiên bộ xương thằn lằn có những bộ phận phát triển hơn so với xương ếch:

  • Đốt sống thân mang xương sườn, một số kết hợp với xương mỏ ác tạo thành lồng ngực để bảo vệ nội quan và tham gia hô hấp.
  • Cổ có 8 đốt sống (nhiều hơn ở ếch đồng), nên rất linh hoạt, phạm vi quan sát rộng.
  • Đuôi nhiều đốt sống nên đuôi dài có tác dụng làm tăng ma sát giúp cho sự vận chuyển trên cạn.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021