So sánh kiểu bay vỗ cánh và kiểu bay lượn

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 137 - sgk Sinh học 7

So sánh kiểu bay vỗ cánh và kiểu bay lượn.

Bài làm:

Kiểu bay vỗ cánh (bồ câu)Kiểu bay lượn (hải âu)
Đập cánh liên tụcCánh đập chậm rãi, không liên tục cánh dang rộng mà không đập
Khả năng bay chủ yếu dựa vào sự vỗ cánhKhả năng bay chủ yếu dựa vào sự nâng đỡ của không khí và sự thay đổi luồng gió

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021