So sánh phản xạ toàn phần với phản xạ thông thường

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 172 sgk vật lí 11

So sánh phản xạ toàn phần với phản xạ thông thường.

Bài làm:

Giống nhau: Cùng là hiện tượng phản xạ.

Khác nhau:

  • Phản xạ toàn phần:

Toàn bộ tia sáng phản xạ lại môi trường tới, không có tia khúc xạ, cường độ sáng của tia phản xạ gần bằng với cường độ sáng của tia tới.

Chỉ xảy ra khi đủ 2 điều kiện đã nêu trong câu 1.

  • Phản xạ thông thường:

Tia tới được phân ra làm hai phần: tia phản xạ và tia khúc xạ.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021