Tính nhiệt lượng tỏa ra trong R

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 157 sgk vật lí 11

Trong mạch điện hình 25.5, cuộn cảm L có điện trở bằng 0. Dòng điện qua L bằng 1,2 A; độ tự cảm L = 0,2 H. Chuyển K sang vị trí b, tính nhiệt lượng tỏa ra trong R.

Bài làm:

Trong mạch trên, áp dụng định luật bảo toàn và chuyển hóa cơ năng, nhiệt lượng tỏa ra trên R chính là phần năng lượng từ trường trong ống dây.

(J)

  • 66 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021